Obsługa zamówień publicznych polega przede wszystkim na dopełnieniu wszystkich kwestii formalnych oraz bardzo szczegółowy nadzór realizacji budowy przez specjalistów w tej dziedzinie. Usługi z tego zakresu powinny być realizowane przez firmę od wstępnego etapu planowania, aż po ostatni okres poprzedzający wykańczanie.

Obsługa zamówień publicznych opiera się m.in. na przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz pism urzędowych, dokonywaniu analiz i interpretacji, jak również udzielaniu opinii i porad prawnych. Bardzo często firmy tego rodzaju świadczą usługi z zakresu doradztwa przetargowego, jak również biorą udział we wszelkiego rodzaju negocjacjach, a nawet pomagają w kwestiach windykacyjnych.